Internacjonalizacja

loga

Realizujemy projekt:

“Internacjonalizacja firmy BIM PRODUCTION Norbert Lewko na rynku brytyjskim”

POPW.01.02.00-20-0024/19

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020
osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Okres realizacji projektu: 01/01/2020 – 31/01/2021

Wartość projektu: 218 660,00 pln

Wkład Funduszy Europejskich: 160 055,00 pln

Cel: Celem projektu internacjonalizacji firmy BIM PRODUCTION Norbert Lewko jest dostarczenie usługi tworzenia bibliotek BIM na rynek brytyjski.

Planowany efekt: Po wejściu na wskazany rynek firma zostanie dostawcą usługi tworzenia bibliotek BIM i eksporterem na rynku brytyjskim.

Zapytanie Ofertowe

BIM PRODUCTION Norbert Lewko ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup usług doradczych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, polegających na: opracowaniu planu szczegółowej kampanii promocyjnej firmy związanej z wejściem na nowe rynki zagraniczne; zakup usługi polegającej na wytworzeniu materiałów reklamowych i promocyjnych zgodnie z planem szczegółowej kampanii promocyjnej oraz zakup usługi przebudowy strony www zgodnie z wytycznymi planu szczegółowej kampanii promocyjnej (działania w ramach projektu “Internacjonalizacja firmy BIM PRODUCTION Norbert Lewko na rynku brytyjskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.)

POPW.01.02.00-20-0024/19

Celem zamówienia jest:
Zakup usług doradczych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, polegających na:

  • opracowaniu planu szczegółowej kampanii promocyjnej firmy związanej z wejściem na nowe rynki zagraniczne
  • wytworzeniu materiałów reklamowych i promocyjnych zgodnie z planem szczegółowej kampanii promocyjnej
  • przebudowie strony www według wytycznych z planu szczegółowej kampanii promocyjnej.

Zapytania ofertowe prosimy składać pod adresem info@bimproduction.eu

Szczegółowe informacje oraz dokumenty według których prosimy o przygotowanie oferty, znajdą Państwo w załącznikach:

UWAGA: Ostateczny termin składania ofert upływa 09/03/2020 o godz. 12:00.